Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý thật nghiêm việc cắt xén bữa ăn của học sinh nội trú, bán trú

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý thật nghiêm việc cắt xén bữa ăn của học sinh nội trú, bán trú

– Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp chỉ đạo rà soát việc tổ chức, thực hiện các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào DTTSMN và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân nếu có vi phạm.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1385/CĐ-TTg về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTSMN).

Học sinh ăn bán trú tại trường.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành các cơ chế, chính sách, Chương trình, Đề án nhằm tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, nhất là cho trẻ em, học sinh vùng DTTSMN, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở một số nơi còn chưa được tốt, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ em mầm non, học sinh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng DTTSMN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: các bộ, ngành địa phương thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, Nghị định 105/2020/NĐ-CP; Quyết định 1719/QĐ-TTg, Quyết định số 1660/QĐ-TTg…

 

Đã có không ít các cơ sở giáo dục bớt xén tiêu chuẩn ăn của học sinh bán trú, nội trú

 

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp chỉ đạo rà soát việc tổ chức, thực hiện các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào DTTSMN và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân nếu có vi phạm.

Tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục dân tộc, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục.

 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục; tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

 

Vụ việc nóng gần đây: Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 giải trình.

 

Giao Ủy ban Dân tộc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2030 cho giáo dục, đảm bảo thực hiện mục tiêu “100% số trường, lớp học ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được xây dựng kiên cố”.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá, huy động các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách ở các cấp quản lý.

Thanh Long (SKĐS)

TIN LIÊN QUAN

0886055166
0886055166