Bộ TN&MT yêu cầu Quảng Ninh làm rõ đánh giá tác động môi trường của dự án lấp vùng đệm vịnh Hạ Long

Bộ TN&MT yêu cầu Quảng Ninh làm rõ đánh giá tác động môi trường của dự án lấp vùng đệm vịnh Hạ Long

SKO – Ngày 09/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét kỹ lưỡng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của dự án khu đô thị 10B có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hay chưa, để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

 

Công văn nêu, qua nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc Công ty TNHH Đỗ Gia Capital (công ty này thành lập được 40 ngày đã trúng thầu dự án nghìn tỷ), khi triển khai thi công xây dựng Dự án khu đô thị 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (sau đây viết tắt là Dự án) có nguy cơ tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên khu vực và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước Vịnh Hạ Long.

 

Toàn cảnh dự án tại TP Cẩm Phả – Quảng Ninh đang xâm phạm vào MT Vịnh Hạ Long

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát quá trình thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 15/6/2023.

Xem xét kỹ lưỡng nội dung Báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hay chưa để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

 

Trong đó cần lưu ý đến một số vấn đề gồm sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023.

Sự phù hợp của việc nhận dạng, xác định hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là tác động tới cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và chất lượng môi trường biển Vịnh Hạ Long tại khu vực thực hiện Dự án.

 

 

Sự phù hợp, tính khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường để bảo đảm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ việc thực hiện Dự án đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn, tính đa dạng sinh học và chất lượng nước biển ven bờ khu vực thực hiện Dự án.

 

Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát Công ty trong việc thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phải xử lý nghiêm theo đúng quy định.

 

 

Quá trình kiểm tra cần lưu ý đến việc tuân thủ tiến trình thi công các hạng mục của Dự án, thời điểm thi công (theo chế độ thuỷ triều của khu vực), việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo cam kết của Công ty trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định và các hồ sơ pháp lý có liên quan.

 

 

Yêu cầu Công ty phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật có liên quan.

Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh, trong trường hợp có cơ sở nhận định các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND chưa bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp với thực tế triển khai thì yêu cầu Công ty nghiên cứu, bổ sung các biện pháp, giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ việc triển khai thực hiện Dự án đến môi trường biển khu vực.

 

Trụ sở đăng ký Công ty TNHH Đỗ Gia Capital hiện trùng với địa chỉ của khách sạn Golden Camellia Hotel

 

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn sau khi được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý đến các dự án triển khai tại khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Kết quả thực hiện các nội dung trên được Bộ TNMT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.

 

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh, trong quá trình thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, đề nghị quý Ủy ban cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần; thực hiện đúng mục tiêu bảo vệ môi trường đối với các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường, dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

 

 

Cùng với đó, bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên phải được ưu tiên bảo tồn và phục hồi nguyên trạng, đảm bảo các giá trị cốt lõi của thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên phải được bảo tồn, bảo vệ nguyên vẹn và các nội dung khác về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thanh Long (TH)

0886055166
0886055166